luni, 28 mai 2012

Clasa a III-a de mostenitori legali       Clasa ascendenţilor ordinari, cuprinde pe bunicii, străbunicii şi stră-străbunicii defunctului, indiferent dacă filiaţia între ei este din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţie . Fireşte, ascendenţii ordinari vin la moştenire numai dacă defunctul nu are rude din clasele a I-a şi a Il-a de moştenitori sau dacă toate rudele din aceste clase sunt înlăturate de la moştenire, ca nedemni, sau sunt renunţători, ori au fost exheredaţi, dacă nu au calitatea de moştenitori rezervatari . Ascendenţii ordinari vin la moştenire în ordinea gradului de rudenie , bunicii înlăturând de la moştenire pe străbunici, iar aceştia pe stră-străbunici           , iar cei de acelaşi grad dobândesc părţi egale din moştenire, în functie de numărul lor, indiferent de linia de rudenie prin moştenire în ordinea gradului de rudenie  , bunicii inlaturand de la moştenire pe străbunici, iar aceştia pe stră-străbunici  . 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu