luni, 28 mai 2012

Clasa a IV-a de mostenitori legali
        Clasa colateralilor ordinari cuprinde pe unchii, mătuşele şi verii primari ai defunctului, fîe din căsătorie, fie din afara căsătoriei sau din înfierea cu efecte depline, precum şi pe fraţii şi surorile oricăruia dintre bunicii defunctului, adică toate rudele colaterale până la gradul IV inclusiv. Aceştia vin la moştenire în ordinea gradului de rudenie , astfel ca unchii şi mătuşile , rude de gradul III , inlatura de la moştenire pe verii primari, care sunt rude de gradul IV, iar între rudele de acelaşi grad moştenirea se împarte în mod egal . Colateralii ordinari pot veni la moştenire numai în nume propriu , căci reprezentarea succesorală nu este admisă decât în folosul descendenţilor din fraţi/surori, nu şi al descendenţilor din alte rude colaterale şi ei nu sunt nici rezervatari, nici sezinari. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu