luni, 28 mai 2012

Felurile mostenirii       Potrivit reglementarilor din Codul civil, poate exista prin lege sau dupa vointa omului prin testament . Aşadar, în funcţie de caracterul şi conţinutul normelor după care se determină vocaţia succesorală şi se face transmisiunea patrimoniului, moştenirea poate legală , atunci când defunctul n-a lăsat testament, iar moştenirea se transmite, în ordinea şi în cotele-părţi stabilite de lege, către persoanele desemnate de aceasta ca moştenitori si mai poate fi testamentară  in cazul in care moştenirea se transmite, în temeiul voinţei testatorului si care este exprimată în cuprinsul unui act juridic unilateral de ultimă voinţă, numit testament , către persoanele desemnate de el ca legatari sau mostenitori. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu