luni, 28 mai 2012

Legatele testamentare          Conceput ca act juridic menit să asigure devoluţiunea bunurilor lăsate de de cujus potrivit voinţei sale, iar nu potrivit regulilor devoluţiunii succesorale legale , testamentul cuprinde, în primul rând, dispoziţii de ultimă voinţă privitoare la bunuri, adică legate . Conform reglementarilor codului civil roman ,  beneficiarul unui legat , chiar universal ,  nu este un moştenitor, prezumat de lege a fi continuator al persoanei defunctului, ci este un simplu legatar, un succesor la bunurile moştenirii. De aceea, legatarul nu răspunde de pasivul moştenirii decât cu bunurile pe care le dobândeşte şi nu se bucură de posesia de drept a moştenirii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu