luni, 28 mai 2012

Notiunea de testament        Testamentul se defineste ca fiind un act revocabil prin care testatorul dispune, pentru timpul încetării sale din viaţă, de tot sau o parte din avutul său . O definiţie mai cuprinzătoare a fost formulată în literatura juridică, arătându-se că faptul ca testamentul este acel act juridic unilateral, personal şi solemn, esenţialmente revocabil în timpul vieţii testatorului, prin care o persoană dispune de o parte sau de totalitatea bunurilor sale pentru timpul când va înceta din viaţă . In realitate, testamentul trebuie privit şi definit ca fiind doar o simplă formă,sau un tipar în care se îmbracă o pluralitate de acte juridice de sine-stătătoare, fiecare act având regimul său juridic  propriu şi distinct .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu