luni, 28 mai 2012

Nulitatea legatelor
        Nulitatea legatelor este supusă reglementării de drept comun a nulităţii actelor juridice, fiind nule legatele încheiate cu încălcarea normelor imperative , fie acestea onerative sau prohibitive,  ale legii privitoare la condiţiile esenţiale de validitate. Vor fi, deci, nule legatele făcute cu nerespectarea formei prevăzute de lege pentru testamentul în care sunt cuprinse, cele având un obiect ilicit ori o cauză ilicită sau imorală.  Vor fi anulabile legatele făcute sub imperiul unui viciu de consimţământ şi cele făcute cu încălcarea normelor legale privind capacitatea testatorului. Astazi , sunt considerate ca valabile legatele având ca obiect terenuri, dacă deschiderea succesiunii a avut loc ulterior abrogării legilor menţionate, chiar dacă testamentul a fost întocmit sub imperiul acestora, căci legatele - ca acte juridice mortis causa - sunt destinate a produce efecte numai la data decesului, aşa încât dacă la data deschiderii succesiuniiterenurile testate se află din nou în circuitul civil general ele îşi pot produce efecte . 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu