luni, 28 mai 2012

Testamentul maritim        Testamentul maritim poate fi întocmit în cursul unei călătorii pe mare, de către călători şi membrii echipajului; agent instrumentator este comandantul navei ori locţiitorul său, asistat de ofiţerul intendent şi doi martori. Se face ,sub sancţiunea nulităţii ,  în două exemplare originale, din care unul se va preda agentului diplomatic sau consular român din primul port în care ancorează vasul, spre a fi trimis unui birou notarial de la domiciliul testatorului .când vasul ancorează într-un port românesc, ambele exemplare se trimit, prin organul portuar, biroului notarial de la domiciliul testorului . 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu