luni, 28 mai 2012

Data deschiderii succesiunii
      Data deschiderii succesiunii este clipa moiţii lui de cujus, dovedită, după caz, cu certificatul de deces sau cu hotărârea declarativă de moarte, acte care, în această privinţă, fac deplina dovadă, până la proba contrară, putând fi combătute (sau completate, de pildă cu ora sau minutul morţii) prin orice mijloc de probă. Dacă mai multe persoane au decedat in aceeaşi împrejurare, fără a se putea stabili că una a supravieţuit celeilalte.Unul din motivele care trezesc interesul stabilirii cat mai exacte a datei deschiderii moştenirii constă în faptul că, în funcţie de această dată  se determină capacitatea de a moşteni pe de cujus şi vocatia succesorală, precum şi compunerea şi valoarea masei succesorale, adica a totalitatii bunurilor care fac obiectul mostenirii . 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu